Hình ảnh bảo hiểm

Nguyên tắc đầu tư: “Không để tất cả trứng vào một giỏ” – Warren Buffett

Đừng để trứng vào một giỏ. Bởi nhỡ rủi ro xảy ra, cả giỏ sẽ vỡ rất nhiều trứng. Tiền của bạn cũng nên chia ra nhiều giỏ như vậy nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ONLINE


Bản thânCon/ cáiVợ/ chồngCha/ mẹ